Bieżące wydarzenia

dziecijpg_xhqxreq

Informacje dotyczące działalności dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej w Przedszkolu Nr 2 w Płońsku -Luty

MALEŃSTWA
-Udział dzieci z grupy ,, Maleństwa” w Balu Karnawałowym prowadzonym przez aktorów Teatru Vaska -integrowanie dzieci podczas wspólnych zabaw, wytworzenie pogodnego i radosnego nastroju.

TYGRYSKI
-Udział dzieci 4 letnich z gr Tygrysków w Balu karnawałowym z udziałem artystów teatru Vaska z Torunia.
-Udział dzieci 4 letnich z grupy Tygrysków w uroczystości „Serduszko dla Babci i Dziadka „- prezentacja programu artystycznego dla zaproszonych babć
i dziadków.
-Udział dzieci 4 letnich z grupy Tygrysków w warsztatach kulinarnych - Pieczemy amoniaczki".


PUCHATKI
-Udział dzieci z grupy ,, Puchatki” w Balu Karnawałowym prowadzonym przez aktorów Teatru Vaska -integrowanie dzieci podczas wspólnych zabaw, wytworzenie pogodnego i radosnego nastroju.
-Uroczystość Walentynkowa w grupie dzieci 5-letnich z grupy ,, Puchatki”- konkursy, wspólna zabawa -kultywowanie tradycji walentynkowej, wytworzenie radosnego nastroju w grupie, nawiązanie kontaktów interpersonalnych podczas wspólnych zabaw.
Spotkanie z muzykiem grającym na trąbce i gitarze- poznawanie różnych instrumentów w ramach omawiania tematyki Muzyka jest wśród nas.
-Wycieczka dzieci 5-letnich z grupy ,, Puchatki do banku w ramach realizacji Projektu ,, Pieniądze”- zapoznanie z działalnością tej instytucji, pracą kasjera, doradcy finansowego, właściwe zachowywanie się w miejscu publicznym.


MĄDRE SÓWKI
-„ Dzieci Języka Ojczystego'' - spotkanie dzieci 6-letnich z uczniami Szkoły
Podstawowej Nr 2 - gry i zabawy językowe.
-Udział dzieci w Balu Karnawałowym prowadzonym przez aktorów z Teatru Vaśka z Torunia.
-„Walentynki” - zabawy walentynkowe w grupie dzieci 6-letnich.
-Wyjście do księgarni w ramach realizacji tematu " Baśnie, bajki i bajeczki".


Przedszkolowo.pl logo