O nas...

Witamy na stronie internetowej Przedszkola Nr 2
im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Płońsku.P1060833J_xhaqpxh

Nasze przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 1946 roku. Początkowo jego siedziba mieściła się przy ulicy Młodzieżowej. Z czasem rozbudowujący się Płońsk, a tym samym zwiększająca się liczba dzieci spowodowały starania ówczesnej dyrektorki i komitetu rodzicielskiego o pozyskanie środków na budowę większego przedszkola. W roku 1967 rozpoczęła się budowa nowego budynku przy ulicy Zacisze 6, która została ukończona w 1970. W dniu 1 września 1970 rozpoczęły się pierwsze zajęcia. Od ponad 60 lat przedszkole związane jest z historią naszego miasta i śmiało można nazwać go przedszkolem środowiskowym, gdyż wychowało kilka pokoleń płońszczan.
Nasze Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój swoim wychowankom. Indywidualny rozwój dziecka wspomaga i ukierunkowuje zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym. Przedszkole gwarantuje dzieciom atmosferę akceptacji i życzliwości, rozwija poczucie własnej wartości, uczy tolerancji.
Funkcjonowanie przedszkola określa Statut, który został zatwierdzony Uchwałą
Nr 2 Rady Pedagogicznej z dnia 26.06.2000r.
Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego.

Nauczyciele pracujący w naszej placówce posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i w ciągu roku ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Znają potrzeby, możliwości i oczekiwania dzieci oraz jego środowisko rodzinne.
Od 1 września 2012 r. funkcję Dyrektora przedszkola pełni mgr Elżbieta Gołębiewska.
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które są podzielone na 5 oddziałów:
- Maleństwa (3 latki)
- Tygryski (3 latki)
- Puchatki (4 latki)
- Króliczki (5 latki)
- Mądre Sówki (6 latki)

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 17.00.
Zapraszamy do naszego przedszkola!

nowy-obra_xhaqprn

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
PRZEDSZKOLA NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ KUBUSIA PUCHATKA W PŁOŃSKU
NA ROK SZKOLNY 2014/2015imagesjpg_xhqsqen

* „Dziecko w swoim żywiole”- program edukacji przedszkolnej - Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Kucharska, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos, wyd. Nowa Era


PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WSPOMAGAJĄCYCH
NA ROK SZKOLNY 2014/2015* „Klucz do uczenia się” - Lew Wygotski, Galina Dolya, Wyd. własne

* "Zabawy buzi i języka dla każdego smyka - program profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym" - Agnieszka Sitek, Program własny


Przedszkolowo.pl logo