Plan dnia i zajęcia dodatkowe

ramowyroz_xhaaara

6.30 – 8.00
schodzenie się dzieci; zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, prace porządkowe, gry i zabawy ruchowe

8.00 – 8.30
zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00
śniadanie; czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków

9.00 - 9.30 (grupy młodsze) 10.00 (grupy starsze)
zajęcia edukacyjno - wychowawcze

9.30 (grupy młodsze) 10.00 (grupy starsze) – 11.00
zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, spacery, wycieczki

11.00 – 11.30
czynności samoobsługowe i higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu

11.30 – 12.00
obiad.

12.00 – 14.00 (grupy młodsze)
poobiedni odpoczynek - leżakowanie

12.00 – 14.00 (grupy starsze)
ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, kwadrans na bajkę, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym; zajęcia dodatkowe

14.00 – 14.30
czynności samoobsługowe i porządkowe, przygotowanie do podwieczorku, zabawy ruchowe

14.30 – 14.45
podwieczorek

14.45 – 17.00
popołudniowe zajęcia i zabawy indywidualne i zespołowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe, pobyt na świeżym powietrzu.


Organizacja zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2014/2015
w Przedszkolu Nr 2 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Płońsku

kujonekjp_xhaaqxs


Grupa I - "Maleństwa"
Zajęcia rytmiczno - taneczne


Grupa II - "Tygryski"
Zajęcia rytmiczno - taneczne
Gimnastyka korekcyjna

Grupa III - "Puchatki"
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia rytmiczno - taneczne
Tańce

Grupa IV - "Mądre Sówki"
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia rytmiczno - taneczne
Tańce

Ponadto od tego roku z dziećmi wymagających dodatkowego wsparcia odbywają się zajęcia z logopedą, psychologiem i pedagogiem.
Przedszkolowo.pl logo