"Tygryski" - 4 latki

tygryskip_ahxrars

p. Grażyna Żakowska- nauczyciel
p. Małgorzata Kowalska - nauczyciel
p. Danuta Mendelewska - pracownik obsługi


DRODZY RODZICE!

Informujemy, że opłaty za przedszkole przyjmowane są od 10 do 15 dnia każdego miesiąca w godz. 7.30 - 9.00 i 14.00 - 15.15Przedszkolowo.pl logo